අපි ගැන

සීමාසහිත බීජිං හෙවියොංටායි ස්කයි ඇන්ඩ් ටෙක් සමාගම, ආරක්ෂක උපකරණ, ඊඕඩී නිෂ්පාදන, ගලවා ගැනීමේ නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය හා විකිණීම පිළිබඳ විශේෂ izing දැනුමක් ඇති අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායයකි.අපරාධ පරීක්ෂණ යනාදිය.

අපගේ දැක්ම වන්නේ අපගේ පාරිභෝගිකයින්ට වඩාත් සාධාරණ මිලකට නවතම නිෂ්පාදන හා තාක්‍ෂණය ලබා දීමයි, ඊටත් වඩා වැදගත් වන්නේ උසස් තත්ත්වයේ ය. වර්තමානයේ අපගේ නිෂ්පාදන හා උපකරණ මහජන ආරක්ෂක කාර්යාංශය, උසාවිය, මිලිටරි, රේගු, රජය, ගුවන් තොටුපල, වරාය යන රටවල බහුලව භාවිතා වේ.

  • company
  • company
  • company

පුවත්

news

නවතම නිෂ්පාදන